Lingacay

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Yuli (Buri go)

alang Lingacay (苓雅仔部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Buri go, kwara sali buwan nya ga 223 buwan, 741 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 94% kyan ku 700 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 6% kyan ku 41 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 89%, Bunun 1%, binah lihuyan s’uli 4%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Lingacay hya’ ga rgyax. tay ’zil na Lingacay hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Lingacay hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Lingacay hya’ ga llyung.

tay mkraya’ na Lingacay hya’ ga Satefo. tay mkyahu’ na Lingacay hya’ ga Ceroh.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 741 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]