Kin ini’ ptnaq sinbahan squw "Portugal"

跳至導覽 跳至搜尋
ungat tunux lalu’ na spzyang kkayal ssr’tun miru’
 
Pinbcyan naha’ sni’ naha’ rhzyal hya’ iy pqmahun hya’ ga39.70% , lhlahuy hya’ ga 37.80%, sni’ naha’ sa pptzyuwaw sa bzinah hya’ ga 22.50%.
 
 
spzyang qalang na Kokka’ (首都)
spzyang naha’ krahu’ qalang hya’ ga [[Lisbon]].
0

次編輯

Biru’ na bzyagan pglaing pzyangay