Binkgan sa zzngazyan na pptzyuwaw

跳至導覽 跳至搜尋
Binkgan sa zzngazyan na pptzyuwaw
t’ringan balay na llpgan | pucing balay llpgan) Psbzih mita’ (tay glaing 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
t’ringan balay na llpgan | pucing balay llpgan) Psbzih mita’ (tay glaing 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)