Sinbahan misuw qaniy

跳至導覽 跳至搜尋

Sksa’ quw misan sinbah sa misuw qaniy ka zngayan sa Wiki’ qaniy.

Misan sinbahan wwazyaw misuw Pinkaykita’ sinbah sa 50 | 100 | 250 | 500 smbah squw 1 | 3 | 7 | 14 | 30 misuw qaniy
Lqing wal pbiru’ na pptzyuwaw | Lqing ini’ sbbqan lalu’ na mintzyuwaw | Lqing sinr’zyut maku’ miru’ | Pkaykita’ squliq na kikay | Lqing mszik sa ssr’tun | Pkaykita’ pintbcyan na zngazyan | Show 維基數據
Inkahul misan sinbahan sa 15:12, 2023年12月11日 (’Ringan qutux hngawan)
   
 
縮寫列表:
Suwe
維基數據 Smr’zyut miru’
Giqas
Cyux ps’rux sa qutux giqas na zzngayan quw sinr’zitan qasa (aniy mita’ sagiqas na zzngayan)
cipuq
Qaniy hya’ ga mszik sa ssr’zitun miru’
squliq na kikay
Ssr’zyut miru’ qaniy hya’ ga kikay psr’zyut miru’
(±123)
Wayal spkciky sinbahan na(bzyaqan kkayal na llpgan) ka zzngazyan qasa
臨時監視頁面

2023年12月11日 (’Ringan qutux hngawan)

2023年12月10日 (Hngawan ryax)

2023年12月9日 (Smka’ ryax)

2023年12月8日 (Tay zmagal ryax qutux hngawan)

2023年12月7日 (Tay spayat ryax qutux hngawan)