Anwar Ibrahim

Minkahul squw Wikipidia
Anwar Ibrahim (安華·依布拉欣)
labah Malaysia

Anwar Ibrahim (安華·依布拉欣)

Anwar Ibrahim (ryax sa 10 na byacing tay 8 squ kawas na 1947 - misuw ), hya ga squliq na pklahang gaga. (minhtuw sa kawas tay 1947)

mrhuw Malaysia ta’ misuw hya’ ga Anwar Ibrahim, aring ryax tay 24 squ byacing tay 11 sa kawas 2022 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

qyanux na sraral[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Anwar Ibrahim minkahul sa Bukit Mertajam, Penang na Malaysia.

minqyanux ru qnxan[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ngasal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qnxan nya[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

canpyuta hknyun[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]