B’anux

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Tayang go

alang B’anux (天狗部落) ga niya mki sku Byori Keng atu Tayang go, kwara sali buwan nya ga 119 buwan, 423 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 96% kyan ku 407 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 4% kyan ku 16 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 92%, Amis 1%, Rukay 1%, Setik 1%, binah lihuyan s’uli 2%.

maki qu ngasal bziran, ru kyokay.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na B’anux hya’ ga rgyax krahu’. tay ’zil na B’anux ya hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na B’anux hya’ ga llyung. tay mkraya’ na B’anux hya’ ga rgyax krahu’.

tay mkyahu’ na B’anux hya’ ga Maytayax. tay ’zil na B’anux ya hya’ ga Maylubung.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 2 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 423 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pkba'an biru nku Maylubung ga hi kwara, twangan mkbaga biru lla'i ttekuy lga, kwara la. kocyo naha ga Tayan kahun Nanto. Sayun lalu nya tayan.

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]