Cilakesay

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Yuli (Buri go)

alang Cilakesay (吉拉格賽部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Buri go, kwara sali buwan nya ga 216 buwan, 519 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 29% kyan ku 152 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 71% kyan ku 367 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 17%, Bunun 8%, Tayan 2%, Truku 1%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Cilakesay hya’ ga llyung. tay ’zil na Cilakesay hya’ ga rgyax. tay mkyahu’ na Cilakesay hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Cilakesay hya’ ga llyung.

tay mkyahu’ na Cilakesay hya’ ga Silangkong. tay ’llaw na Cilakesay hya’ ga Posko.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Cilakesay ga ungat kyokay.

hasisyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 hasisyo.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 519 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Cilakesay ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]