Cirocan

Minkahul squw Wikipidia
Ruisui (Hamicho go)

alang Cirocan (鶺櫓棧部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Hamicho go, kwara sali buwan nya ga 282 buwan, 699 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 44% kyan ku 308 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 56% kyan ku 391 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 47%, Bunun 1%, Truku 1%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Cirocan hya’ ga llyung. tay ’zil na Cirocan hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Cirocan hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Cirocan hya’ ga rgyax.

tay mkyahu’ na Cirocan hya’ ga Atolan.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Cirocan ga ungat kyokay.

hasisyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 hasisyo.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 699 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]