Ibrahim Mohamed Solih

Minkahul squw Wikipidia
Ibrahim Mohamed Solih (易卜拉欣·穆罕默德·薩利赫)
labah Maldives

Ibrahim Mohamed Solih (易卜拉欣·穆罕默德·薩利赫)

Ibrahim Mohamed Solih (ryax sa 1 na byacing tay 3 squ kawas na 1962 - misuw ), hya ga squliq na pklahang gaga. (minhtuw sa kawas tay 1962)

mrhuw Maldives ta’ misuw hya’ ga Ibrahim Mohamed Solih, aring ryax tay 17 squ byacing tay 11 sa kawas 2018 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

qyanux na sraral[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ibrahim Mohamed Solih minkahul sa Hinnavaru na Maldives.

minqyanux ru qnxan[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ngasal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qnxan nya[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

canpyuta hknyun[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]