Iraraley

Minkahul squw Wikipidia
Lang-syo go

alang Iraraley (朗島部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Lang-syo go, kwara sali buwan nya ga 320 buwan, 921 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 91% kyan ku 842 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 9% kyan ku 79 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Yami (Ta’o) 87%, Amis 1%, Paywan 1%, Puyuma 1%, binah lihuyan s’uli 2%.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay mkyahu’ na Iraraley hya’ ga Yayo.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

hasisyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 hasisyo.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 921 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]