Isaac Herzog

Minkahul squw Wikipidia
Isaac Herzog (艾薩克·赫佐格)
labah Israel

Isaac Herzog (艾薩克·赫佐格)

Isaac Herzog (ryax sa 22 na byacing tay 9 squ kawas na 1960 - squ), hya ga squliq na pklahang gaga. (minhtuw sa kawas tay 1960)

mrhuw Israel ta’ misuw hya’ ga Isaac Herzog, aring ryax tay 7 squ byacing tay 7 sa kawas 2021 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

qyanux na sraral[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Isaac Herzog minkahul sa Tel Aviv na Israel.

minqyanux ru qnxan[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ngasal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qnxan nya[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

canpyuta hknyun[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]