John Agar

Minkahul squw Wikipidia
John Agar still.jpg
John Agar

John Agar

kawas tay 1921, ryax sa tay 31 nqu tay 1, John Agar, squliq na Bunge’. (wal mhuqil sa kawas tay 2002)

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]