Kaminu

Minkahul squw Wikipidia
Yanping (Genhe’I go)

alang Kaminu (卡米努部落)ga niya mki sku Tayto Keng atu Genhe’I go, kwara sali buwan nya ga 27 buwan, 75 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 87% kyan ku 65 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 13% kyan ku 10 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 67%, Amis 12%, Tayan 1%, binah lihuyan s’uli 7%.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay mkyahu’ na Kaminu hya’ ga Nakanu. tay ’zil na Kaminu hya’ ga Su nun sung.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Kaminu ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 75 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Kaminu ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]