Kan Naoto

Minkahul squw Wikipidia
Kan Naoto (菅直人)
labah Gipun

Kan Naoto (菅直人)

Kan Naoto (ryax sa 10 na byacing tay 10 squ kawas na 1946 - misu), hya ga squliq na pklahang gaga. (minhtuw sa kawas tay 1946)

mrhuw Gipun ta’ misuw hya’ ga Kan Naoto, aring ryax tay 8 squ byacing tay 6 sa kawas 2010 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

qyanux na sraral[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Kan Naoto minkahul sa Ube, Yamaguchi na Gipun.

minqyanux ru qnxan[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ngasal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qnxan nya[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

canpyuta hknyun[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]