Katatipul

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Taitung

alang Katatipul (卡地布部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Taitung Si, kwara sali buwan nya ga 542 buwan, 1,521 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 34% kyan ku 510 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 66% kyan ku 1,011 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Puyuma 25%, Amis 4%, Tayan 1%, Paywan 2%, binah lihuyan s’uli 2%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay 'llaw na Katatipul hya' ga bsilung. tay 'zil na Katatipul hya' ga rgyax. tay mkyahu' na Katatipul hya' ga llyung. tay mkraya' na Katatipul hya' ga llyung.

qalang Katatipul ga ungat kyokay. qalang Katatipul ga maki 1 hasisyo. qalang Katatipul ga maki 1 ngasal sexu. qalang Katatipul ga ungat khu skwan biru. qalang Katatipul ga ungat ngasal pkita nbu.

tay mkraya' na Katatipul hya’ ga Siafulungay.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Katatipul ga ungat kyokay.

hasisyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 hasisyo.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 1521 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]