Kiwit

Minkahul squw Wikipidia
Ruisui (Hamicho go)

alang Kiwit (奇美部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Hamicho go, kwara sali buwan nya ga 120 buwan, 396 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 90% kyan ku 356 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 10% kyan ku 40 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 66%, Bunun 22%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Kiwit hya’ ga llyung. tay ’zil na Kiwit hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Kiwit hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Kiwit hya’ ga rgyax.

qalang Kiwit ga maki 1 pqwasan biru. qalang Kiwit ga maki 1 kyokay. qalang Kiwit ga maki 1 hasisyo.

tay ’zil na Kiwit hya’ ga Fanaw.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

hasisyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 hasisyo.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 396 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]