Lacihakan

Minkahul squw Wikipidia
Ruisui (Hamicho go)

alang Lacihakan (拉基禾幹部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Hamicho go, kwara sali buwan nya ga 197 buwan, 497 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 53% kyan ku 262 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 47% kyan ku 235 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 51%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Lacihakan hya’ ga llyung. tay ’zil na Lacihakan hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Lacihakan hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Lacihakan hya’ ga llyung.

tay mkraya’ na Lacihakan hya’ ga Olaw. tay mkyahu’ na Lacihakan hya’ ga Olalip.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Lacihakan ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 497 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Lacihakan ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]