Luluna

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Sin’iy go

alang Luluna (羅娜部落) ga niya mki sku Nanto Keng atu Sin’iy go, kwara sali buwan nya ga 467 buwan, 1,617 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 86% kyan ku 1,394 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 14% kyan ku 223 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 83%, Tayan 1%, Amis 1%, Paywan 1%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Luluna hya’ ga llyung. tay ’zil na Luluna hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na Luluna hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Luluna hya’ ga llyung.

tay mkraya’ na Luluna hya’ ga Sinapalan. tay mkyahu’ na Luluna hya’ ga Mahavun. tay ’llaw na Luluna hya’ ga Halusipun.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 1617 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.


pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]