Naveen Andrews

Minkahul squw Wikipidia
Naveen Andrews.jpg
Naveen Andrews

Naveen Andrews

kawas tay 1969, ryax sa tay 17 nqu tay 1, Naveen Andrews, squliq na Bunge’.

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]