Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Minkahul squw Wikipidia
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (納瓦夫·艾哈邁德·賈比爾·薩巴赫)
labah Kuwait

Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (納瓦夫·艾哈邁德·賈比爾·薩巴赫)

Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (ryax sa 25 na byacing tay 6 squ kawas na 1937 - misu), hya ga squliq na pklahang gaga. (minhtuw sa kawas tay 1937)

mrhuw Kuwait ta’ misuw hya’ ga Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, aring ryax tay 29 squ byacing tay 9 sa kawas 2020 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

qyanux na sraral[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah minkahul sa Kuwait City na Kuwait.

minqyanux ru qnxan[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ngasal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qnxan nya[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

canpyuta hknyun[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]