Ngudra-drekai

Minkahul squw Wikipidia
Kingbong go

alang Ngudra-drekai (新富社區 Rukay 部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Kingbong go, kwara sali buwan nya ga 113 buwan, 344 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 98% kyan ku 338 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 2% kyan ku 6 hi nya.


rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

lingay na Ngudra-drekai ga Kaaluan ru Maljivel.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Ngudra-drekai ga pzyang qalang nqu drekai.

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Ngudra-drekai ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 426 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Ngudra-drekai ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]