Paraguay

Minkahul squw Wikipidia
labah Paraguay
Paraguay
lhyan na Palakwe
nwahan qu Soto ta 蔡英文 koka nha
ngasal na Palakwe

Paraguay (巴拉圭) hya’ ga cyux maki’ tay 23 00 S, 58 00 W na Nan-Meco syuw.

kwara’ kinghciyan niya’ 406,752 sq km (maki’ tay 60ginkgan kin wahci’)

(kinwhci’ niya’ ga 397,302 sq km , kinwhci’ na lawsayan wsilung hya’ ga 9,450 sq km)

Kinkhmayan kwara’ squliq hya’ ga 6,862,812.

Pinbcyan naha’ sni’ naha’ rhzyal hya’ iy pqmahun hya’ ga 53.80% , lhlahuy hya’ ga 43.80%, sni’ naha’ sa pptzyuwaw sa bzinah hya’ ga 2.40%.


spzyang qalang na Kokka’ (首都)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spzyang naha’ krahu’ qalang hya’ ga Asuncion.

snyan kinramat inlungan na Kokka’ (國家紀念日)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

snyan kinramat inlungan na Kokka’ hya’ ga 14 na tay ymagal byacing na qutux kawas.

mrhuw Kokka’ (國家元首)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

mrhuw Kokka’ ta’ misuw hya’ ga Horacio Cartes, aring ryax 15 squ byacing tay 8 sa kawas 2013 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]