Sanna Marin

Minkahul squw Wikipidia
Sanna Marin (桑娜·馬林)
labah Finland

Sanna Marin (桑娜·馬林)

ryax sa tay 16 nqu tay 11, Sanna Marin, squliq na sezi’. (minhtuw sa kawas tay 1985)

mrhuw Finland ta’ misuw hya’ ga Sanna Marin, aring ryax tay 10 squ byacing tay 12 sa kawas 2019 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

qyanux na sraral[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Sanna Marin minkahul sa Helsinki na Finland.

minqyanux ru qnxan[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ngasal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qnxan nya[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

canpyuta hknyun[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]