Sasasezeman

Minkahul squw Wikipidia
Nansyo go (Sitan go)

alang Sasasezeman (東江新邨部落) ga niya mki sku Byori Keng atu Sitan go, kwara sali buwan nya ga 74 buwan, 261 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 96% kyan ku 250 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 4% kyan ku 11 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 75%, saysiyat 18%, Bunun 2%, Amis 1%.

maki qu ngasal bziran, ru kyokay.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Sasasezeman hya’ ga llyung. tay ’zil na Sasasezeman hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Sasasezeman hya’ ga rgyax krahu’. tay mkraya’ na Sasasezeman hya’ ga llyung.

tay mkyahu’ na Sasasezeman hya’ ga kaehkaba:oS. tay ’zil na Sasasezeman hya’ ga haba:.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 3 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 261 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]