Tabilas

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Tayang go

alang Tabilas (圓墩部落) ga niya mki sku Byori Keng atu Tayang go, kwara sali buwan nya ga 115 buwan, 361 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 81% kyan ku 292 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 19% kyan ku 69 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 75%, Amis 1%, saySiyat 1%, Bunun 2%, Paywan 2%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran, ru kyokay.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Tabilas hya’ ga rgyax krahu’. tay ’zil na Tabilas hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Tabilas hya’ ga rgyax krahu’. tay mkraya’ na Tabilas hya’ ga llyung.

tay mkraya’ na Tabilas hya’ ga Quwis awi’. tay ’llaw na Tabilas hya’ ga Swasiq.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 4 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 361 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.


pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]