Talunas

Minkahul squw Wikipidia
Yanping (Genhe’I go)

alang Talunas (達魯那斯部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Genhe’I go, kwara sali buwan nya ga 88 buwan, 327 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 83% kyan ku 273 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 17% kyan ku 54 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, 第11鄰與巴喜告部落重疊.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay mkraya’ na Talunas hya’ ga Su nun sung. tay mkyahu’ na Talunas hya’ ga Pasikau.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Talunas ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 224 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Talunas ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]