Tanguhla

Minkahul squw Wikipidia
Toweng si (Toweng Ku)

alang Tanguhla/Dinkam (四社部落) ga niya mki sku Takaw Si atu Toweng Ku, kwara sali buwan nya ga 42 buwan, 147 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 99% kyan ku 145 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 1% kyan ku 2 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 82%, Rukay 1%, Tayan 1%, Cou 9%, Hla’aluwa 4%, Amis 1%, binah lihuyan s’uli 1%.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay mkraya’ na Tanguhla hya’ ga Mizuhu. tay mkyahu’ na Tanguhla hya’ ga Kalʉvʉnga.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 147 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]