Thailand

Minkahul squw Wikipidia
labah Thailand
Thailand
mhokun na Taykow
qhngiy na Taykow
mrhuw raran na qalang na Taykow

Thailand (泰國) hya’ ga cyux maki’ tay 15 00 N, 100 00 E na Aziya’ syuw.

kwara’ kinghciyan niya’ 513,120 sq km (maki’ tay 51ginkgan kin wahci’)

(kinwhci’ niya’ ga 510,890 sq km , kinwhci’ na lawsayan wsilung hya’ ga 2,230 sq km)

Kinkhmayan kwara’ squliq hya’ ga 68,200,824.

Pinbcyan naha’ sni’ naha’ rhzyal hya’ iy pqmahun hya’ ga 41.20% , lhlahuy hya’ ga 37.20%, sni’ naha’ sa pptzyuwaw sa bzinah hya’ ga 21.60%.


spzyang qalang na Kokka’ (首都)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spzyang naha’ krahu’ qalang hya’ ga Bangkok.

snyan kinramat inlungan na Kokka’ (國家紀念日)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

snyan kinramat inlungan na Kokka’ hya’ ga 5 na tay mawpuw sazing byacing na qutux kawas.

mrhuw Kokka’ (國家元首)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

mrhuw Kokka’ ta’ misuw hya’ ga Vajiralongkorn, aring ryax 13 squ byacing tay 10 sa kawas 2016 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]