Tjulitjulik

Minkahul squw Wikipidia
Kingbong go

alang Tjulitjulik (斗里斗里部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Kingbong go, kwara sali buwan nya ga 62 buwan, 203 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 98% kyan ku 198 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 2% kyan ku 5 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, .

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

lingay na Tjulitjulik ga Paumeli ru Viljauljaul.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Tjulitjulik ga ungat kyokay.

hasisyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 hasisyo.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 203 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Tjulitjulik ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]