Vukide

Minkahul squw Wikipidia
Kingbong go

alang Vukide (富給特部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Kingbong go, kwara sali buwan nya ga 70 buwan, 272 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 97% kyan ku 264 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 3% kyan ku 8 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, .

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

lingay na Vukide ga Pudun ru Sapulju.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Vukide ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 272 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Vukide ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]