uraw

Minkahul squw Wikipidia
uraw

uraw (泥土)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

sawn uraw hiya ga, mnayang qu kinbkaysan ’tayal sraral i ktan naha maha khmay qu uraw nya’ ru glgan na sawmuq ga mutux naha sllwan maha "uraw" qu qmayah kasa, blaq pqmahan ru pmhyan ana nanu’.

uraw, rhyan ga wiwan yaya ta kwara. ana nanu nni'un ta ga, siki pinhyun ru mrkyas lga, thuyay rmangan sku ita myanux. nana ye'asa bbinkisan na Atayan hiya ga, blay balay tunux naha, mwayaw sku 'kyan naha ga, mutu mwayaw sa blay uraw, b'nux ru khmay uraw nya. nanu ye'asa kruma lalu na alang ga, kyan ku son S'uraw, kyan uziy son B'nux.