Buklavu

Minkahul squw Wikipidia
Yanping (Genhe’I go)

alang Buklavu (布谷拉夫部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Genhe’I go, kwara sali buwan nya ga 225 buwan, 716 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 96% kyan ku 689 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 4% kyan ku 27 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 89%, Paywan 3%, Amis 1%, binah lihuyan s’uli 2%.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay mkyahu’ na Buklavu hya’ ga Su nun sung. tay ’llaw na Buklavu hya’ ga Kaminu.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Buklavu ga ungat kyokay.

hasisyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 hasisyo

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 716 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

khu skwan biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 khu skwan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]