Cinsbu

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Nahuy go

Cinsbu(鎮西堡部落)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

alang Cinsbu (鎮西堡部落) ga niya mki sku Sincik Keng atu Nahuy go, kwara buwan nya ga 52 buwan, 206 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 97% kyan ku 199 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 3% kyan ku 7 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 89%, Amis 2%, binah lihuyan s’uli 4%.

qalang maku lalu nya ga Cinsbu. sonnha smlalu. mhtu wagi lga bun wagi rhzyan rgyax qasa la nanu yasa ku Cinsbu sawnha smlalu.

waqiq balay na rgyax. qmisan lga mutu mhlaqiy ru nanu yasa qu hyaq balay.

misu qani lga. cyux muhi ana nanu ramat. pinbahu nha hya ga .nasi. qzimux. qapu ru kaway. mutuw wahan mbazi kya na okyak kahul hugal. qalang myan ga cyux si ppuyu sa qalang Smangus.

qalang Cinsbu ga ungat pqwasan biru.


rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Cinsbu ga maki 1 kyokay. qalang Cinsbu ga ungat hasisyo. qalang Cinsbu ga ungat ngasal sexu. qalang Cinsbu ga ungat khu skwan biru. qalang Cinsbu ga ungat ngasal pkita nbu.

tay mkraya’ na Cinsbu hya’ ga Smangus.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

年份 kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
人口 ssquliq pinlpgan 206 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]