Ciusinlun

Minkahul squw Wikipidia
Toweng si (Toweng Ku)

alang Ciusinlun (寶山部落) ga niya mki sku Takaw Si atu Toweng Ku, kwara sali buwan nya ga 55 buwan, 137 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 97% kyan ku 133 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 3% kyan ku 4 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 96%, Cou 1%, Paywan 1%.

maki qu ngasal bziran.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Ciusinlun hya’ ga rgyax krahu’. tay ’zil na Ciusinlun hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Ciusinlun hya’ ga rgyax krahu’. tay mkraya’ na Ciusinlun hya’ ga rgyax krahu’.

tay mkraya’ na Ciusinlun hya’ ga Dai-ni.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 137 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.


pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]