Dai-ni

Minkahul squw Wikipidia
Toweng si (Toweng Ku)

alang Dai-ni (二集團部落) ga niya mki sku Takaw Si atu Toweng Ku, kwara sali buwan nya ga 59 buwan, 173 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 96% kyan ku 166 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 4% kyan ku 7 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 90%, Cou 2%, Paywan 1%, Tayan 2%, Rukay 1%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Dai-ni hya’ ga rgyax krahu’. tay ’zil na Dai-ni hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Dai-ni hya’ ga rgyax krahu’. tay mkraya’ na Dai-ni hya’ ga rgyax krahu’.

tay mkraya’ na Dai-ni hya’ ga Sʉhlʉnganʉ. tay mkyahu’ na Dai-ni hya’ ga Ciusinlun. tay ’llaw na Dai-ni hya’ ga Husida.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

alang Damayan ga pzyang qalang nqu bunun.

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi qsya’(水文)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Dai-ni ga maki 2 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 173 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.


pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]