Cu ki ngo

Minkahul squw Wikipidia
Ku’ang sang go

alang Cu ki ngo (月眉部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Ku’ang sang go, kwara sali buwan nya ga 337 buwan, 843 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 16% kyan ku 134 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 84% kyan ku 709 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 13%, Bunun 2%.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Cu ki ngo hya’ ga wsilung krahu’. tay ’zil na Cu ki ngo hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na Cu ki ngo hya’ ga Kano go. tay mkraya’ na Cu ki ngo hya’ ga Chishang.

tay mkraya’ na Cu ki ngo hya’ ga Cipurungan. tay ’llaw na Cu ki ngo hya’ ga Himoti.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Cu ki ngo ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 843 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]