Gali-hwan

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Tayang go

alang Gali-hwan (南灣部落) ga niya mki sku Byori Keng atu Tayang go, kwara sali buwan nya ga 61 buwan, 188 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 86% kyan ku 162 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 14% kyan ku 26 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 82%, Amis 1%, saySiyat 2%, Bunun 3%.

qalang Gali-hwan ga maki 1 pqwasan biru.

qalang Gali-hwan ga maki 1 kyokay. qalang Gali-hwan ga maki 1 hasisyo. qalang Gali-hwan ga maki 1 khu skwan biru. qalang Gali-hwan ga maki 1 ngasal sexu. qalang Gali-hwan ga maki 1 ngasal pkita nbu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay mkraya’ na Gali-hwan hya’ ga Matabalay. tay ’llaw na Gali-hwan hya’ ga Maibagah.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 188 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]