Matabalay

Minkahul squw Wikipidia
Tayang go

alang Matabalay (榮安部落) ga niya mki sku Byori Keng atu Tayang go, kwara sali buwan nya ga 142 buwan, 380 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 74% kyan ku 283 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 26% kyan ku 97 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 71%, saySiyat 1%, Amis 2%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Matabalay hya’ ga rgyax krahu’. tay ’zil na Matabalay hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Matabalay hya’ ga rgyax krahu’. tay mkraya’ na Matabalay hya’ ga rgyax krahu’.

tay mkyahu’ na Matabalay hya’ ga Gali-hwan. tay ’llaw na Matabalay hya’ ga Mabatuan.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

masikinut ku kayan runi

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 380 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.


pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ mrkyas(泰安國民中小學)

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ungat la kisya' glagan

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ali 桂竹筍

ulyux 生薑

palikaway 李子

azimux 桃

ziluk na sayhu' 草莓

ralu' 甜柿

uwaw na itayal小米酒

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]