Husida

Minkahul squw Wikipidia
Toweng si (Toweng Ku)

alang Husida (藤枝部落) ga niya mki sku Takaw Si atu Toweng Ku, kwara sali buwan nya ga 41 buwan, 133 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 92% kyan ku 123 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 8% kyan ku 10 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 86%, Rukay 5%, Cou 1%, Paywan 1%.

maki qu ngasal bziran.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Husida hya’ ga rgyax krahu’. tay ’zil na Husida hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Husida hya’ ga rgyax krahu’. tay mkraya’ na Husida hya’ ga rgyax krahu’.

tay mkraya’ na Husida hya’ ga Su’aci. tay ’zil na Husida hya’ ga Dai-ni.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 133 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]