Kalala

Minkahul squw Wikipidia
Ruisui (Hamicho go)

alang Kalala (迦納納部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Hamicho go, kwara sali buwan nya ga 151 buwan, 459 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 76% kyan ku 347 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 24% kyan ku 112 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 73%, Bunun 1%, binah lihuyan s’uli 2%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Kalala hya’ ga llyung. tay ’zil na Kalala hya’ ga rgyax. tay mkyahu’ na Kalala hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Kalala hya’ ga llyung.

tay mkraya’ na Kalala hya’ ga Narowan. tay mkyahu’ na Kalala hya’ ga Sapat. tay ’zil na Kalala hya’ ga Maifor.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Kalala ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 459 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Kalala ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]