Sapat

Minkahul squw Wikipidia
Ruisui (Hamicho go)

alang Sapat (掃叭頂部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Hamicho go, kwara sali buwan nya ga 170 buwan, 366 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 30% kyan ku 109 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 70% kyan ku 257 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 20%, Bunun 7%, Tayan 1%, Puyuma 1%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Sapat hya’ ga llyung. tay ’zil na Sapat hya’ ga rgyax. tay mkyahu’ na Sapat hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Sapat hya’ ga llyung.

tay mkraya’ na Sapat hya’ ga Maifor. tay ’llaw na Sapat hya’ ga Kalala.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

hasusyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 hasisyo.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 366 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

hmgiru lmosay[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]