Kalisahan

Minkahul squw Wikipidia
Yanping (Genhe’I go)

alang Kalisahan (卡里沙汗部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Genhe’I go, kwara sali buwan nya ga 51 buwan, 180 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 98% kyan ku 176 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 2% kyan ku 4 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 82%, Amis 4%, Paywan 1%, Puyuma 1%, Thau 1%, binah lihuyan s’uli 10%.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay mkraya’ na Kalisahan hya’ ga Nakanu. tay mkyahu’ na Kalisahan hya’ ga Minami.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Kalisahan ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 180 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Kalisahan ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]