Minami

Minkahul squw Wikipidia
Yanping (Genhe’I go)

alang Minami (米娜咪部落) ga niya mki sku Tayto Keng atu Genhe’I go, kwara sali buwan nya ga 47 buwan, 148 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 96% kyan ku 142 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 4% kyan ku 6 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Bunun 91%, Amis 1%, Rukay 1%, binah lihuyan s’uli 3%.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay mkraya’ na Minami hya’ ga Kalisahan.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Minami ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 148 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Minami ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]