Koyo

Minkahul squw Wikipidia
Ruisui (Hamicho go)

alang Koyo (溫泉部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Hamicho go, kwara sali buwan nya ga 424 buwan, 976 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 29% kyan ku 283 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 71% kyan ku 693 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 20%, Sakizaya 1%, Truku 3%, Tayan 3%, Bunun 1%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Koyo hya’ ga llyung. tay ’zil na Koyo hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Koyo hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Koyo hya’ ga rgyax.

tay mkyahu’ na Koyo hya’ ga Maifor. tay ’llaw na Koyo hya’ ga Ukang.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Koyo ga ungat kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 976 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Koyo ga ungat pqwasan biru.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]