Ukang

Minkahul squw Wikipidia
Ruisui (Hamicho go)

alang Ukang (烏槓部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Hamicho go, kwara sali buwan nya ga 288 buwan, 700 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 13% kyan ku 89 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 87% kyan ku 611 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 35%, Paywan 1%, Truku 4%, Tayan 1%, Bunun 2%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Ukang hya’ ga llyung. tay ’zil na Ukang hya’ ga llyung. tay mkyahu’ na Ukang hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Ukang hya’ ga rgyax.

tay mkraya’ na Ukang hya’ ga Marorok. tay mkyahu’ na Ukang hya’ ga Kalala. tay ’llaw na Ukang hya’ ga Narowan. tay ’zil na Ukang hya’ ga Koyo.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Ukang ga ungat kyokay.

hasisyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Ukang maki 1 hasisyo.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 700 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Ukang maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]