Laeno

Minkahul squw Wikipidia
Fengbin (Toyohama go)

alang Laeno (大港口部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Toyohama go,, kwara sali buwan nya ga 65 buwan, 145 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 82% kyan ku 119 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 18% kyan ku 26 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 74%, Paywan 1%, Puyuma 1%, Sakizaya 1%, binah lihuyan s’uli 6%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Laeno hya’ ga bsilung. tay ’zil na Laeno hya’ ga rgyax. tay mkyahu’ na Laeno hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Laeno hya’ ga llyung.

tay mkraya’ na Laeno hya’ ga Makotaay. tay mkyahu’ na Laeno hya’ ga Tisilan.

tuqi’ na qsya’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’zil na Laeno hya’ ga llyung. mtasaw balay qu llyung na qalang.

hmgiru lmosay[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Yasa rhzyal na qalang ki ’Tayal na blaq na llpyung mwah mcisal.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Laeno ga ungat kyokay.

hasisyo[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qalang Laeno maki 1 hasisyo.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 145 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]