Luiz Inácio Lula da Silva

Minkahul squw Wikipidia
Luiz Inácio Lula da Silva (路易斯·伊納西奧·魯拉·達席爾瓦)
labah Brazil

Luiz Inácio Lula da Silva (路易斯·伊納西奧·魯拉·達席爾瓦)

ryax sa tay 27 nqu tay 10, Luiz Inácio Lula da Silva, squliq na sezi’. (minhtuw sa kawas tay 1945)

mrhuw Brazil ta’ misuw hya’ ga Luiz Inácio Lula da Silva, aring ryax tay 1 squ byacing tay 1 sa kawas 2023 lga, musa’ spazyang balay ms’rux kya la.

qyanux na sraral[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Luiz Inácio Lula da Silva minkahul sa Caetés, Pernambuco na Brazil.

minqyanux ru qnxan[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

ngasal[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

qnxan nya[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

canpyuta hknyun[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]