Malabang

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Tayang go

alang Malabang (馬那邦部落) ga niya mki sku Byori Keng atu Tayang go, kwara sali buwan nya ga 51 buwan, 200 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 94% kyan ku 187 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 7% kyan ku 13 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 89%, Amis 2%, Bunun 2%, Paywan 1%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru kyokay.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Malabang hya’ ga llyung. tay ’zil na Malabang hya’ ga rgyax krahu’. tay mkyahu’ na Malabang hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Malabang hya’ ga rgyax krahu’.

tay mkraya’ na Malabang hya’ ga Mepuwal. tay ’zil na Malabang hya’ ga Suru.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 3 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 200 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.


pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]