Mepuwal

Minkahul squw Wikipidia
跳至導覽 跳至搜尋
Tayang go

alang Mepuwal (象鼻部落) ga niya mki sku Byori Keng atu Tayang go, kwara sali buwan nya ga 55 buwan, 177 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 93% kyan ku 165 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 7% kyan ku 12 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 89%, Amis 1%, Bunun 1%, Paywan 1%, Setik 1%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran, ru kyokay.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Mepuwal hya’ ga llyung. tay ’zil na Mepuwal hya’ ga rgyax. tay mkyahu’ na Mepuwal hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Mepuwal hya’ ga rgyax.

tay mkyahu’ na Mepuwal hya’ ga Malabang. tay ’llaw na Mepuwal hya’ ga Mabanan.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 177 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.


pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]