Marorok

Minkahul squw Wikipidia
Ruisui (Hamicho go)

alang Marorok (馬聚集部落) ga niya mki sku Karing Keng atu Hamicho go, kwara sali buwan nya ga 267 buwan, 708 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 46% kyan ku 328 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 54% kyan ku 380 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Amis 38%, Paywan 2%, Bunun 3%, Truku 2%, binah lihuyan s’uli 1%.

maki qu ngasal bziran, ngasal psatu tegami ru pqniqan iyu.

rhzyal kki’an[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

tay ’llaw na Marorok hya’ ga llyung. tay ’zil na Marorok hya’ ga rgyax. tay mkyahu’ na Marorok hya’ ga llyung. tay mkraya’ na Marorok hya’ ga llyung.

tay mkyahu’ na Marorok hya’ ga Ukang. tay ’llaw na Marorok hya’ ga Olalip.

rekisi (歷史)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kayal (氣候)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kyokay (教會)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 708 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.

tuqi ’san (交通)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

basu (公車)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kisya’ glgan (鐵路)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

spyangan na pinbahu (特產)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

Ubuy qqmayh (農)[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]

kinhulan s’utu biru[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]